Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Fizjoterapia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Kulturoznawstwo Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Stosunki Międzynarodowe Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Początkowo Uczelnia korzystała wyłącznie z pomieszczeń znajdujących się w tzw. ,,starym" budynku w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12 oraz pomieszczeń wynajmowanych w budynku bielskiego IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, położonym przy ul. Słowackiego 15.
W roku 1999 w oparciu o środki własne oraz pozyskane od Fundacji Polsko-Niemieckiej wybudowano czterokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 654,1 m2 połączony ze ,,starym" budynkiem. Następnym etapem rozbudowy bazy Uczelni była budowa w latach 2000-2001 kolejnego budynku o łącznej powierzchni 2366 m2 (w tym auli o powierzchni 990 m2). Natomiast w 2006 roku Wyższa Szkoła Administracji podnajęła od Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Bielsku obiekt usytuowany przy pl. ks. M. Lutra 7, składający się z dwóch budynków - dydaktycznego
i sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 2.888,98 m?., Zatem obecnie Uczelnia funkcjonuje w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.
W wyniku przedstawionych działań Uczelnia dysponuje następującą bazą lokalową:
-aulą na 374 miejsca (przy ul. Modrzewskiego 12) o pow. 990 m2 z obszernym zapleczem, od 2003 r. wyposażona
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia do tłumaczenia symultanicznego (150 szt. - uzyskane w wyniku realizacji grantu PHARE CBC 2000; zakończenie realizacji grantu: grudzień 2003 r.);
-3. salami wykładowymi na 240, 150, 100 miejsc (przy pl. ks. M. Lutra 7); sale z 240. i 150. miejscami wyposażone są w profesjonalny sprzęt multimedialny i nagłaśniający;
-5. salami dydaktycznymi o łącznej powierzchni 400 m2 (przy ul. Modrzewskiego 12); w dwóch salach znajduje się po 10 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu (komputery zakupione w ramach realizacji grantu PHARE CBC 2000);
-14. salami dydaktycznymi (przy pl. ks. M. Lutra 7);
-4. pracowniami specjalistycznymi dla studentów fizjoterapii (przy pl. ks. M. Lutra 7);
-4. salami komputerowymi z 52. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu (przy ul. Modrzewskiego 12i pl. ks. M. Lutra 7);
-biblioteką z przesuwnymi regałami o pojemności do 50 000 woluminów, z 15 678 . woluminami (stan na 30 kwietnia 2009 r.-czytelnią o pow. 61 m2 z 20. miejscami do pracy i 10. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu, w tym stanowiska z katalogiem bibliotecznym oraz programami MECENAS i EUROPRAWNIK;
-pomieszczeniami administracyjnymi;
-pokojami dla kadry dydaktycznej (przy pl. ks. M. Lutra 7 i ul. Modrzewskiego 12),
-dodatkowo 30. salami dydaktycznymi od godziny 14.00 do dyspozycji studentów WSA (przy ul. Modrzewskiego 12).