Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Fizjoterapia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Kulturoznawstwo Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Stosunki Międzynarodowe Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Okres rekrutacji: od  01. czerwca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Wymagane dokumenty (studia licencjackie):
a) wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej,
pok. nr 1 (parter) lub po kliknięciu w jeden z poniższych linków),

studia licencjackie

b) świadectwo dojrzałości w oryginale,
c) kopia świadectwa dojrzałości,
d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
f)  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów,
h) kopia dowodu osobistego (obie strony),
i)  kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci na kierunek fizjoterapia składają dodatkowo:
a) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
b) kopię Pracowniczej Książeczki Zdrowia z wynikami badań na nosicielstwo,
c) kopię szczepienia na WZW (przeciwko żółtaczce).

Wymagane dokumenty (studia magisterskie):
a) wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej,
pok. nr 1 (parter) lub po kliknięciu w poniższy link) ,

studia magisterskie

b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
c) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis lub poświadczona kopia),
d) suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 1.01.05 r.) - odpis lub poświadczona kopia,
e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
f)  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w teczce (opisanej swoim imieniem i nazwiskiem wraz z wybranym kierunkiem i trybem studiów) pod rygorem niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatów nie wzywa się do ich uzupełnienia.