Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji » Administracja
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji » Administracja

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna Administracja publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja bezpieczeństwa Administracja bezpieczeństwa - Licencjackie stacjonarne Administracja bezpieczeństwa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja finansami Administracja finansami - Licencjackie stacjonarne Administracja finansami - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Najdłużej funkcjonujący w Wyższej Szkole Administracji kierunek nauczania ma imponujące osiągnięcia dydaktyczne i istotne zasługi w doskonaleniu kadr administracji rządowej i samorządowej Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski. Wydział Administracji skupia wybitną kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym autorytecie krajowym i międzynarodowym (m. in. ośmiu profesorów i doktorów habilitowanych). Do realizacji zajęć programowych zostali włączeni również doświadczeni praktycy administracji, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji publicznych.
Studenci odbywają co najmniej trzytygodniowe praktyki zawodowe w urzędach i instytucjach publicznych. Bogaty i różnorodny program kształcenia pozwala absolwentom kierunku na podejmowanie pracy m.in. w:

 

 

  • administracji państwowej i samorządowej,
  • prywatnym sektorze działalności gospodarczej, handlowej i usługowej,
  • firmach (organizacjach) świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia,
  • zespołach reagowania kryzysowego.