Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika » Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny (nienauczycielski)

W ramach pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej przygotowujemy studenta do praktycznej działalności pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki ze względu na trudną sytuację życiową. Jest to praca z dziećmi m.in. osieroconymi, cierpiącymi na schorzenia somatyczne, przejawiającymi deficyty wychowawcze, zmagającymi się z problemami egzystencjalnymi, zagrożonymi nałogami, a także podopiecznymi, którzy z różnych powodów wymagają pedagogicznego wsparcia. Pedagogika rodziny obejmuje z kolei pracę z rodzinami niewydolnymi wychowawczo oraz z rodzinami przygotowującymi się do rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji dziecka osieroconego.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wczesnej profilaktyki i wsparcia rodziny w kryzysie, a także metodyki pracy z rodziną w zakresie diagnozy, profilaktyki, interwencji kryzysowej i terapii pedagogicznej. Posiada kwalifikacje do pracy w placówkach opieki całkowitej i częściowej, m.in. w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, schroniskach, noclegowniach, domach dziecka, jak również ośrodkach adopcyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających pod egidą Centrum Pomocy Rodzinie.