Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (nauczycielski)

Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowuje studenta do pracy w zreformowanym systemie oświaty w klasach 1-3 w szkołach podstawowych.
W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej przygotowujemy studentów teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze nauczyciela realizującego I etap edukacji szkolnej zwany nauczaniem początkowym. Student ma możliwość odbycia praktyk we współpracujących z Uczelnią szkole podstawowej i przedszkolu, dzięki czemu ma on możliwość udoskonalania własnego warsztatu pracy pedagogicznej. Terapia pedagogiczna dotyczy praktycznych aspektów pracy pedagoga w szkole oraz innych placówkach oświatowych i przygotowuje do podejmowania działań związanych ze stymulowaniem i usprawnianiem rozwoju uczniów w klasach 1-3 w obszarach: wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach, a także braków w sferze psychicznej wynikających z negatywnych oddziaływań środowiskowych.
Absolwent specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 i zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym, poradniczym, a także psychoedukacyjnym dla uczniów i rodziców m.in. w szkołach podstawowych,  świetlicach szkolnych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach metodycznych,  poradniach pedagogicznych.