Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji » Pedagogika

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - Licencjackie stacjonarne Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia I stopnia na kierunku pedagogika gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych zarówno w Uczelni przez cenioną w środowisku akademickim kadrę naukową profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, jak również w formie warsztatów i praktyk przez specjalistów praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej. Wiarygodnym i w pełni obiektywnym potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku pedagogika jest pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskana w dniu 21.01.2010 r. przedłużająca uprawnienia do prowadzenia kierunku na najdłuższy 6-letni okres do roku akademickiego 2015/2016.

Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia aktywności zawodowej w placówkach oświatowych (np. przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych), opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, schroniskach, noclegowniach, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych), jak również placówkach diagnostyczno-terapeutycznych (np. poradniach pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji), których profil działalności odpowiada ukończonej specjalności.